Kayıt bulunamadı.

Kongre Konuları

 • Kriz ve Dayanıklılık
 • Yönetim ve Organizasyon
 • İnsan kaynakları
 • Örgütsel davranış
 • Hukuk - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Hesap ve Finans
 • Ekonomi Yönetimi
 • Pazarlama ve Pazarlama Ekonomisi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Tüketici Hakları
 • Pazarlama Yönetimi
 • Eğitim Ekonomisi
 • Dış Ticaret Politikaları
 • Vergi Uygulamaları
 • Kriz yönetimi
 • İş sağlığı ve güvenliği
 • Turizm Yönetimi
 • Turizm Pazarlaması
 • Dijital Pazarlama ve Turizm
 • Turizmde Hizmet Kalitesi
 • Turizm Finansmanı
 • Turizm İşletmesinde Muhasebe
 • Turizm Ekonomisi
 • Turizmde İstihdam
 • Turizmde Sosyal Politika
 • Turizm İşletmeciliğinde Yönetim
 • Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış
 • Turizm İşletmelerinde Müşteri İlişkileri
 • Turizm Politikaları ve Planlaması
 • Turizmde Sürdürülebilirlik
 • Hedef Yönetimi
 • Turizm ve Güvenlik
 • Turizm Coğrafyası
 • Küresel Gelişmeler ve Turizm
 • Turizm Türleri
 • Kültürel Miras ve Turizm
 • Rekreasyon Planlama/Animasyon Hizmetleri
 • Profesyonel Turist Rehberliği
 • Turizm Eğitimi
 • Turizm Etiği
 • Gastronomi
 • Gıda Güvenliği/Gıda Atık Yönetimi
 • Turizm İşletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon
 • E-Turizm ve Sosyal Medya
 • Turizme Güncel Yaklaşımlar
 • İş sağlığı ve güvenliği
 • Turizm ve Spor

4.National Congress on Tourism, Economic and Business Sciences

Kayıt