Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ali AYDOĞDU, Bursa Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi

Prof. Dr. Ali ERDOĞAN, Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi

Prof. Dr. Atilla ARSLAN, Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi

Prof. Dr. Ayşe TOLUK, Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi

Prof. Dr. Belgin ELİPEK, Trakya Üniversitesi, Fen Fakültesi

Prof. Dr. Beyhan GÜRCÜ, Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Bekir KESKİN, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi

Prof. Dr. Bilge Hilal ÇADIRCI EFELİ, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Prof. Dr. Çetin ILGAZ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi

Prof. Dr. Deniz ŞİRİN, Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Ebubekir GÜNDOĞDU, Bursa Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

Prof. Dr. Ebru GÜREL GÜREVİN, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi

Prof. Dr. Ersen Aydın YAĞMUR, Celal Bayar Üniversitesi, Alaşehir Meslek Yüksek Okulu

Prof. Dr. Erdal BALCAN, Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Eyüp BAŞKALE, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Ferah SAYIM, Ege Üniversitesi ,Fen Fakültesi

Prof. Dr. Göksel TOZLU, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Prof. Dr. Güler ÜNAL, Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Güldehen BİLGEN, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Prof. Dr. Hasan SEVGİLİ, Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 

Prof. Dr. Hülya ALTUNTAŞ, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi,

Prof. Dr. H. Mehtap KUTLU, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi

Prof. Dr. İsmail KARACA, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Prof. Dr. Kamil KOÇ, Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Kerim ÇİÇEK, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet Ali TABUR, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet Zülfü YILDIZ, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa Cemal DARILMAZ,  Aksaray Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Murat TOSUNOĞLU, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Nagihan GÜLSOY, Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Nusret AYYILDIZ, Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi   

Prof. Dr. Nursel AŞAN BAYDEMİR, Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. N. Ebru GÖNCÜ, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi

Prof. Dr. Nurşen ALPAGUT KESKİN, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi

Prof. Dr. Oğuz BAYRAKTAR, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Prof. Dr. Olga SAK, Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Ömer Köksal ERMAN, Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi

Prof. Dr. Özdemir ADIZEL, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi 

Prof. Dr. Sedat YERLİ, Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi

Prof. Dr. Servet YALÇIN, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Prof. Dr. Sezen ÖZKAN, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Prof. Dr. Serap MUTUN, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Şule COŞKUN CEVHER, Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi

Prof. Dr. Şener TARLA, Uşak Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Prof. Dr. Uğur Cengiz ERİŞMİŞ, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Uğur AKSU, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi

Prof. Dr. Volkan AKSOY, Trakya Üniversitesi, Fen Fakültesi

Prof. Dr. Yusuf KUMLUTAŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi

Prof. Dr. Zübeyir DEVRAN, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Doç. Dr. Aslı BAŞARAN, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi

Doç. Dr. Ayşegül KAPUCU, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi

Doç. Dr. Ayşegül MÜLAYİM, İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi

Doç. Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK, Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Doç. Dr. Didem GÖKÇE, İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Doç. Dr. Elvan BAKAR, Trakya Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

Doç. Dr. Elif YILDIRIM CAYNAK, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Fakültesi

Doç. Dr. Esra AKAT, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi

Doç. Dr. Evren KOBAN BAŞTANLAR, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi

Doç. Dr. Fahriye ERCAN, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Doç. Dr. Funda KARTAL, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi

Doç. Dr. Gamze YILDIZ,  Bursa Uludağ Üniversitesi,  Fen-Edebiyat Fakültesi

Doç. Dr. Gökhan KARAKÜLAH, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü

Doç. Dr. H. Güneş ÖZHAN, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü

Doç. Dr. Kubilay TOYRAN,  Çankırı Karatekin Meslek Yüksekokulu

Doç. Dr. Mehmet AKSU, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi

Doç. Dr. Mitat AYDOĞDU,  Trakya Üniversitesi, Fen Fakültesi

Doç. Dr. İnci TÜNEY KIZILKAYA, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi

Doç. Dr. İsmail YILDIZ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi

Doç. Dr. Ortaç ONMUŞ, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi

Doç. Dr. Özlem ÇAKICI, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi

Doç. Dr. Özlem ABLAK GÜRBÜZ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi

Doç. Dr. Savaş İZZETOĞLU, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi

Doç. Dr. Serap EVRAN, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi

Doç. Dr. Tarkan YORULMAZ, Çankırı Karatekin  Üniversitesi, Yapraklı M.Y.O.

Dr. Öğr. Üyesi Fevzi UÇKAN, Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Rahşen S. KAYA, Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Serdar MAYDA, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi

 

 

 NOT: Bilim Kurulu oluşturma çalışmaları devam etmektedir...

5.National Zoology Congress

Kayıt

Yaklaşan Kongreler