Katılım Ücreti

Öğretim Üyeleri için : Katılım ücreti 100 TL

Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri için : Katılım ücreti  50 TL 

Lisans Öğrencileri için:  Dinleyici olarak katılım ücretsizdir.

Özel şirket ve diğer özel kurum ve kuruluşlar : Katılım ücreti 750 TL


BİR KİŞİ SADECE TEK SUNUM YAPABİLECEKTİR. 
ÖDENEN KATILIM ÜCRETİ GERİ ÖDENMEZ.

Oturumlarımızın tamamı ONLINE sunumlar şeklinde gerçekleştirilecek olup sunum dili TÜRKÇE'dir.

Katılım Ücreti şunları içerir: 
Tüm oturumlara katılım
E-Katılım belgesi
E-ISBN'li Özet Kitabı
E- ISBN'li Tam Metin Bildiriler Kitabı*
*Eğer yeteri kadar TAM METİN BASIMI İÇİN BAŞVURU OLMAZSA, TAM METİN BİLDİRİLER KİTABI BASILMAYACAKTIR. 

5.National Zoology Congress

Kayıt

Yaklaşan Kongreler