Çağrılı Konuşmacılar

Prof. Dr. Özdemir ADIZEL, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi
Doğu Anadolu Bölgesinde Gerçekleştirilen Ornitolojik Çalışmalar ve Sonuçları

Prof. Dr. Hülya ALTUNTAS, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü
Model Böceklerin İmmünoloji, Nörofizyoloji Ve Toksikoloji Araştırmalarında Memeli Modeller Yerine Alternatif "Ön Model Organizma" Olarak Değerlendirilmeleri
Prof. Dr. Ergi Deniz ÖZSOY, Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi
 "Evrimsel Genetik Açıdan Olumsallık Ve Determinizm. Evrimin Yönü Ne Denli Bilinebilir?"

5.National Zoology Congress

Kayıt

Yaklaşan Kongreler