Ant Abstract Kocatepe Mah. No:62/8 Çankaya , Ankara / Türkiye +90 551 174 02 (WhatsApp) antabstract.com@gmail.com

Uluslararası Çevre Araştırmaları ve Teknolojisi Kongresi

Anasayfa Kongreler

9. Uluslararası Çevre Araştırmaları ve Teknolojisi Kongresi

Özet

9th International Congress on Environmental Research and Technology

Kongre Bilgileri

Kongre Kategorisi :Biyoloji ve Yaşam Bilimleri
Başkan :Doç. Dr. Aslı ÖZKÖK
Başlama Tarih/Saat :04.12.2024 - 08:00
Kongre Süresi :3 Gün
Başkan Yard. :
Kongre Editörü :Mehmet Karataş (Editor)
Adres :ONLINE / Online
Web Sitesi :https://www.icerat.gen.tr/
Etkinlik Dili :İngilizce
Özet Sayısı :0
E-Posta : info@antabstract.com
E-ISBN :
Özet Kitabı :Dosya Bulunamadı
Tam Metin Kitabı :Dosya Bulunamadı

Kongre Programı

Kayıt Bulunamadı.

Kongre Konu Başlıkları

Su Kirliliği ve Kontrolü
Su kaynaklarının korunması, yönetimi, planlanması ve modellenmesi
Geri kazanılan suların yeniden kullanımı
İçme sularında kalite kontrolü
Su arıtma teknolojileri
Suyun adsorpsiyon, iyon değişimi, membranlar ve oksidasyon işlemleri vb.
Dezenfeksiyon ve dezenfeksiyon yan ürünleri
Deniz kirliliği
Atıksu
Arıtma için atıksu karakterizasyonu
Atıksuların biyolojik arıtımı
Biyolojik nütrient giderimi
Endüstriyel atıksuların kimyasal arıtımı
Biyolojik, fiziksel ve kimyasal arıtım proseslerindeki gelişmeler
Çamur stabilizasyonu, kullanımı ve bertarafı
Atıksuyun yeniden kullanımı
Modelleme araçları ve su ve atıksu arıtma proseslerinin / tesislerinin modellenmesi.
Hava Kirliliği ve Kontrolü
İç / dış ortam Hava kalitesi ve izleme
Modelleme ve hava kalitesi yönetimi
Hava kirliliği ve iklim değişikliği
Kirliliği önleme ve kontrol teknolojileri
İç hava kalitesi
Hava kirliliğinin etkileri
Hava örnekleme teknolojileri.
Katı Atıklar
Düzenli Depolama
Sızıntı suyu yönetimi ve arıtımı
Depolama gazı ve arıtımı
Tehlikeli, hastane, endüstriyel, inşaat ve yıkım atıklarının yönetimi
Atık bertarafı için biyolojik yöntemler
Atık bertarafı için termal teknolojiler.
Biyosolidler ve çamur yönetimi
Gürültü Kirliliği
Endüstriyel gürültü kirliliği kontrolü
Trafik gürültüsü kirliliği kontrolü
Gürültü kirliliği için modelleme araçları
Gürültü kirliliği için yalıtım malzemeleri.
Toprak Kirliliği
Toprak Fiziği, Kimya, Biyoloji ve Biyokimya
Toprak Mineralojisi ve Mikromorfoloji
Toprak Yönetimi ve Islahı
Toprak Kirliliği ve İyileştirilmesi
Yenilenebilir enerji kaynakları
Biyokütleden biyoenerji
Güneş enerjisi
Rüzgar enerjisi
Jeotermal enerji.
Kalıcı Organik Kirleticiler , Çevrede Oluşum ve Kader
Biyoloji, Hidrobiyoloji ve Ekoloji
Çevre
Environmental Change
Çevresel Ekotoksikoloji
Uzaktan İzleme Sistemi ve CBS
Çevresel ekonomi
Çevre Hukuku, Politika ve Politika
Çevre Mühendisliği Eğitimi.
Çevresel Kalite Yönetim Sistemleri
Ve çevre ile ilgili diğer konular.
Arı ve Arı Ürünleri
Çevre Kirliliği ve Arılar
Tozlaşma ve Arı Flora
Arı Ürünlerinde Kalıntı
Tarımsal Kalkınma için Arıcılık
Ekoloji ve ekosistem yönetimi
Çevresel restorasyon ve ekolojik mühendislik
Su ve iklim değişikliği
Toksinler
Biyoçeşitlilik ve koruma
İç / dış hava kalitesi ve izleme, modelleme, yönetim,
Yeşil enerji ve sürdürülebilirlik
İklim değişikliği ve çevresel dinamikler
Şehirler ve bölgeler için çevresel planlama, yönetim ve politikalar
Çevresel eğitim
Plastik kirliliği
Halk sağlığı ve çevre
Toksisite değerlendirmesi ve epidemiyolojik çalışmalar
Entegre ekosistem yönetimi
Yeraltı suyu kirliliği ve iyileştirilmesi

Tüm Bildiriler

Kayıt Bulunamadı.

İletişim

Kocatepe Mah. No:62/8 Çankaya , Ankara / Türkiye

+90 551 174 02 (WhatsApp)

antabstract.com@gmail.com

© Ant Abstract. All Rights Reserved.