UTK

9.Ulusal Tarım Kongresi

 • UTK

  E-Posta

  info@antabstract.com
 • Kongre Kategorisi : Tarım
 • Başlama Tarihi : 14.10.2022
 • Başlama Saati : 09:00
 • Kongre Süresi : 3 Gün
 • Etkinlik Dili : İngilizce
 • Adres : Online / Online
 • Başkan : Prof. Dr. Serra HEPAKSOY
 • Başkan Yardımcısı : Doç. Dr. Faheem SHAHZAD BALOCH
 • Kongre Editörü : EDA NUR SARIKAYA
 • Özet Sayısı : 1
 • Web Sitesi : https://www.tarimkongresi.gen.tr/
 • E-ISBN :
 • Özet Kitabı : Dosya Bulunamadı
 • Tam Metin Kitabı : Dosya Bulunamadı
 • İlgili Kongreler :
  7.Ulusal Tarım Kongresi
  8.Ulusal Tarım Kongresi

Açıklamalar

  9. Ulusal Tarım Kongresi

Kongre Konuları

 • Bahçe Bitkileri
 • Bitki Besleme                                                                  
 • Bitki Koruma                                                                   
 • Gıda Bilimi                                                                        
 • Su Ürünleri
 • Süt Teknolojisi
 • Tarım Ekonomisi                                                            
 • Tarım Makineleri                                                           
 • Tarımsal Biyoteknoloji
 • Tarımsal Sulama
 • Tarımsal Yapılar
 • Tarla Bitkileri                                                                   
 • Toprak Bilimi
 • Zootekni
 • Alternatif Bitkisel Üretim Sistemleri
 • Alternatif Hayvansal Üretim Sistemleri
 • Bitki Besin Elementleri ve Toprak Verimliliği
 • Bitki Ekolojisi ve Fizyolojisi
 • Bitki Genetik Kaynakları
 • Bitki Islahı
 • Bitki Yetiştirme ve Islahı
 • Bitkisel Gen Kaynakları
 • Biyometri ve Genetik
 • Çayır-Mera Islahı ve Amenajmanı
 • Çiftlik Hayvanları Gen Kaynakları
 • Çiftlik Yönetimi ve İşletmeciliği
 • Endüstriyel Bitkiler ve Bio-Dizel Üretimi
 • Gıda Mühendisliği
 • Hasat ve Hasat Sonrası Teknolojileri
 • Hayvan Davranışı, Refahı ve Etiği
 • Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Islahı
 • Küresel İklim Değişikliği ve Tarım
 • Peyzaj Mimarlığı ve Tarımsal Uygulamaları
 • Sulama Sistemleri, Su Yönetimi ve Su Kullanım Stratejileri
 • Tarım Makineleri ve İnovasyon
 • Tarım Sigortaları
 • Tarımda Alternatif Enerji Kaynakları
 • Tarımda Bilgisayar Uygulamalar
 • Tarımda Çevre Sorunları ve Çözüm Yolları
 • Tarımsal Biyoenformatik
 • Tarımsal Eğitim ve Akreditasyon
 • Tarımsal İşletme, Pazarlama ve Politika
 • Tarımsal Örgütlenme ve Destekler
 • Tarımsal Üretimde Sayısal Modelleme
 • Tarımsal Yapılar ve Sulama
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
 • Toprak Koruma
 • Toprak Reformu ve Arazi Toplulaştırma
 • Türkiye Tarımı ve Avrupa Birliği İlişkileri
 • Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Tarımda Uygulaması
 • Üreme Biyolojisi
 • Veterinerlik
 • Yapay Sinir Ağlarının Tarımda Uygulaması
 • Yemler ve Hayvan Besleme

Katılımcılar ve Özetler

Kongre Sunum Programı

Kayıt Bulunamadı.

...

57

KONGRE

...

2831

YAZAR

...

3622

KULLANICI

...

1177

ÖZET

Bültenimize Abone Olun

Tüm hakları Saklıdır © Ant Özet, 2022