UTK

7.Ulusal Tarım Kongresi

Açıklamalar

  Değerli Meslektaşlarımız, Türkiye ‘7. Ulusal Tarım Kongresi 2020’ (www.tarimkongresi.gen.tr) tarımın tüm paydaşlarının bir araya gelmesini arzu ettiğimiz bir kongredir. Ulusal Tarım Kongresi 2020, Dünyada ve Türkiye’de tarımsal üretimdeki çeşitli konuların tartışılacağı, tarım sektörünün tüm boyutları ile ele alınacağı, en son gelişme ve uygulamaların görüşüleceği bir platformdur. Üretimden-tüketime kadar geçen zincir halkasının tüm parçalarının yer almasını hedeflediğimiz kongre de asıl tema, ‘Tarım, Çevre ve Yaşam Bilimleri’ olacaktır. İnsanın yerleşik hayata geçmesi ile tarımsal faaliyetler giderek artmış; çeşitli toplumlar daha verimli ve daha zengin tarım toprağı kazanmak için tarih boyunca yarışa girmişlerdir. Artan nüfusla birlikte tarım yapılan alanlar artmış ve günümüzde tarımsal üretimde kullanılabilecek tüm alanlar üretime açılmıştır. Bundan sonra tarımsal üretim alanlarının artırılması mümkün gözükmemektedir. Dünya bugünkü üretim alanlarında ürettikleri ile gelecek nesilleri de besleyecektir. Küresel iklim değişimlerini de dikkate alarak bu konuya daha duyarlı olmamız gerekmektedir. Hiçbir kaynağın sonsuza dek var olmayacağını düşünerek, var olan kaynaklardan da en etkin şekilde faydalanmak siz değerli bilim insanlarının asıl uğraşı olmuştur. Kendi ellerimizle kirlettiğimiz çevre, soluduğumuz zehirli hava ve ilaçlı/katkılı gıdalar insanlığı tehdit etmektedir. ‘Birlikte ya varız ya yokuz’ ilkesini de hedef alarak yaşadığımız dünyada, öncelikle Türkiye tarımına paydaşlarıyla sahip olmak ve birlikte çözüm üretmek durumundayız. Kuraklaşan Dünya’da değişen bitki deseni, kaybolan genetik kaynaklar ve bunun yerine konması gereken bitkisel ve hayvansal çeşitlilik ile bu etkiler çerçevesinde geleceğe yönelik politikaların/çözümlerin tartışılacağı kongremize, tüm paydaşları düzenleme kurulu adına davet etmekten onur duyarım. 7. Ulusal Tarım Kongresi’nde, İstanbul'da buluşmak dileğiyle, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Kongre Konuları

 • Bahçe Bitkileri
 • Bitki Besleme                                                                  
 • Bitki Koruma                                                                   
 • Gıda Bilimi                                                                        
 • Su Ürünleri
 • Süt Teknolojisi
 • Tarım Ekonomisi                                                            
 • Tarım Makineleri                                                           
 • Tarımsal Biyoteknoloji
 • Tarımsal Sulama
 • Tarımsal Yapılar
 • Tarla Bitkileri                                                                   
 • Toprak Bilimi
 • Zootekni
 • Alternatif Bitkisel Üretim Sistemleri
 • Alternatif Hayvansal Üretim Sistemleri
 • Bitki Besin Elementleri ve Toprak Verimliliği
 • Bitki Ekolojisi ve Fizyolojisi
 • Bitki Genetik Kaynakları
 • Bitki Islahı
 • Bitki Yetiştirme ve Islahı
 • Bitkisel Gen Kaynakları
 • Biyometri ve Genetik
 • Çayır-Mera Islahı ve Amenajmanı
 • Çiftlik Hayvanları Gen Kaynakları
 • Çiftlik Yönetimi ve İşletmeciliği
 • Endüstriyel Bitkiler ve Bio-Dizel Üretimi
 • Gıda Mühendisliği
 • Hasat ve Hasat Sonrası Teknolojileri
 • Hayvan Davranışı, Refahı ve Etiği
 • Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Islahı
 • Küresel İklim Değişikliği ve Tarım
 • Peyzaj Mimarlığı ve Tarımsal Uygulamaları
 • Sulama Sistemleri, Su Yönetimi ve Su Kullanım Stratejileri
 • Tarım Makineleri ve İnovasyon
 • Tarım Sigortaları
 • Tarımda Alternatif Enerji Kaynakları
 • Tarımda Bilgisayar Uygulamalar
 • Tarımda Çevre Sorunları ve Çözüm Yolları
 • Tarımsal Biyoenformatik
 • Tarımsal Eğitim ve Akreditasyon
 • Tarımsal İşletme, Pazarlama ve Politika
 • Tarımsal Örgütlenme ve Destekler
 • Tarımsal Üretimde Sayısal Modelleme
 • Tarımsal Yapılar ve Sulama
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
 • Toprak Koruma
 • Toprak Reformu ve Arazi Toplulaştırma
 • Türkiye Tarımı ve Avrupa Birliği İlişkileri
 • Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Tarımda Uygulaması
 • Üreme Biyolojisi
 • Veterinerlik
 • Yapay Sinir Ağlarının Tarımda Uygulaması
 • Yemler ve Hayvan Besleme

Katılımcılar ve Özetler

KOSE
21456
ARZU KOSE

GECIT KUSAGI TARIMSAL ARASTIRMA ENSTITUSU ESKISEHIR

Yağlı tohumlar  bitkisel yağ  aspir 

Kongre Sunum Programı

Kayıt Bulunamadı.

...

57

KONGRE

...

2831

YAZAR

...

3622

KULLANICI

...

1177

ÖZET

Bültenimize Abone Olun

Tüm hakları Saklıdır © Ant Özet, 2022