TÜRKÇE KONGRESİ

3.Uluslararası Türkçe Kongresi

Açıklamalar

  Her Yıl Düzenli Organize ediliyor

Kongre Konuları

 • Ağız araştırmaları
 • Ana dili olarak Türkçe
 • Bilim, kültür ve iletişim dili olarak Türkçe
 • Çeviri dili olarak Türk dili
 • Devlet dili olarak Türkçe
 • Dil ilişkileri bağlamında Türkçe
 • Diplomasi dili olarak Türkçe
 • Dünyada Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi
 • Dünyadaki Türkoloji merkezleri ve çalışmaları
 • Geçer bölge dili olarak Türkçe
 • Klasik Türk Edebiyatı
 • Köken bilgisi araştırmaları
 • Tarihî Türk Lehçeleri
 • Türk Dili Araştırmalarında Yöntem ve sorunları
 • Türk Dili Tarihi
 • Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi
 • Türk dilinde terim araştırmaları ve sorunları
 • Türk dilinin kaynakları, tarihi, dünya dilleri ile etkileşimi
 • Türk Dilinin Söz Varlığı
 • Türk Dilinin Tarihî ve Çağdaş Grameri
 • Türk dünyasında Türkçenin kullanımı
 • Türk Halk Edebiyatı
 • Türk Yazı Sistemleri
 • Türkçe haritası içinde çok dillilik
 • Türkçe Öğretiminde Yeni ve Etkili Yaklaşımlar
 • Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Programları
 • Türkçenin anadili ve ikinci dil olarak eğitimi ve öğretimi (yöntem ve materyal geliştirme, karşılaşılan sorunlar, çağdaş yaklaşımlar)
 • Türkçenin eğitimi ve öğretimi
 • Türkçenin öğretiminde mevcut uygulamalar, sorunlar ve çözüm önerileri
 • Türkçenin söz varlığı ve dil bilgisi
 • Türkçenin Türk Soylulara Öğretimi
 • Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ve öğretmen yetiştirme
 • Türkçenin yurtdışında ana dili olarak öğretimi
 • Türkiye Türkçesi
 • Türkiye’de ve Dünyada Dil Öğretimi Politikaları
 • Uygarlık dili olarak Türkçe
 • Yazı dili olarak Türkçe
 • Yeni Türk Edebiyatı

Katılımcılar ve Özetler

Kayıt Bulunamadı.

Kongre Sunum Programı

Kayıt Bulunamadı.

...

57

KONGRE

...

2831

YAZAR

...

3622

KULLANICI

...

1177

ÖZET

Bültenimize Abone Olun

Tüm hakları Saklıdır © Ant Özet, 2022