UTK

8.Ulusal Tarım Kongresi

Açıklamalar

  Dear participants, Based on the fact of increasing the quality and reliability in scientific studies, sharing up-to-date information in the field of agriculture among the researchers of our country will make serious contributions to our country and the world of science. For this reason, it is very important for scientists to meet ONLINE at the 8th National Agriculture Congress. Agricultural sciences; It requires multidisciplinary fields such as Horticulture, Plant Protection, Agricultural Structures and Irrigation, Agricultural Machinery, Animal Science, Veterinary Medicine, Aquaculture, Field Crops, Food Engineering, Biotechnology, Soil Science and Plant Nutrition to work together and in cooperation. Participation in the congress sessions organized with multidisciplinary studies will enrich the scientific world. With all our positive energy and excitement, we aim to organize a scientific, participatory and participatory congress with your support in order to contribute to the bright future of Agricultural Sciences and universal science in our country. For this purpose, we declare that we are honored to invite you to the congress that we will organize ONLINE on 08-10 October 2021, and we present our respects.

Kongre Konuları

 • Bahçe Bitkileri
 • Bitki Besleme                                                                  
 • Bitki Koruma                                                                   
 • Gıda Bilimi                                                                        
 • Su Ürünleri
 • Süt Teknolojisi
 • Tarım Ekonomisi                                                            
 • Tarım Makineleri                                                           
 • Tarımsal Biyoteknoloji
 • Tarımsal Sulama
 • Tarımsal Yapılar
 • Tarla Bitkileri                                                                   
 • Toprak Bilimi
 • Zootekni
 • Alternatif Bitkisel Üretim Sistemleri
 • Alternatif Hayvansal Üretim Sistemleri
 • Bitki Besin Elementleri ve Toprak Verimliliği
 • Bitki Ekolojisi ve Fizyolojisi
 • Bitki Genetik Kaynakları
 • Bitki Islahı
 • Bitki Yetiştirme ve Islahı
 • Bitkisel Gen Kaynakları
 • Biyometri ve Genetik
 • Çayır-Mera Islahı ve Amenajmanı
 • Çiftlik Hayvanları Gen Kaynakları
 • Çiftlik Yönetimi ve İşletmeciliği
 • Endüstriyel Bitkiler ve Bio-Dizel Üretimi
 • Gıda Mühendisliği
 • Hasat ve Hasat Sonrası Teknolojileri
 • Hayvan Davranışı, Refahı ve Etiği
 • Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Islahı
 • Küresel İklim Değişikliği ve Tarım
 • Peyzaj Mimarlığı ve Tarımsal Uygulamaları
 • Sulama Sistemleri, Su Yönetimi ve Su Kullanım Stratejileri
 • Tarım Makineleri ve İnovasyon
 • Tarım Sigortaları
 • Tarımda Alternatif Enerji Kaynakları
 • Tarımda Bilgisayar Uygulamalar
 • Tarımda Çevre Sorunları ve Çözüm Yolları
 • Tarımsal Biyoenformatik
 • Tarımsal Eğitim ve Akreditasyon
 • Tarımsal İşletme, Pazarlama ve Politika
 • Tarımsal Örgütlenme ve Destekler
 • Tarımsal Üretimde Sayısal Modelleme
 • Tarımsal Yapılar ve Sulama
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
 • Toprak Koruma
 • Toprak Reformu ve Arazi Toplulaştırma
 • Türkiye Tarımı ve Avrupa Birliği İlişkileri
 • Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Tarımda Uygulaması
 • Üreme Biyolojisi
 • Veterinerlik
 • Yapay Sinir Ağlarının Tarımda Uygulaması
 • Yemler ve Hayvan Besleme

Katılımcılar ve Özetler

AKSOY
Seydisuyu Havzasında CBS Destekli Peyzaj Envanter ve Karakter Analizi Çalışması
KURSAT AKSOY , Alper Çabuk

ESKISEHIR TEKNIK UIVERSITESI

Cografi Bilgi Sistemleri  Peyzaj  Peyzaj Karakter Analizi  Peyzaj Planlama  Seydisuyu Havzası 
KALE CELIK
ESTIMATION OF WHEAT YIELD USING FAO-AQUACROP (VER. 6.1) MODEL UNDER DIFFERENT IRRIGATION, SALINITY AND SOWINGDATE SCENARIOS
SEMA KALE CELIK , Ömür Ayhan

APPLIED SCIENCE UNIVERSITY OF ISPARTA

Aquacrop  Irrigation  Salinity  Wheat 
OZCAN
Türkiye Badem Fidan Üretimi Değerlendirilmesi
AKIDE OZCAN , İlker Büşah AYAZ , Şakir Burak BÜKÜCÜ

KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITESI

Badem  Fidan Üretimi  Sertifikalı  Standart 
PISKIN
Acidithiobacillus thiooxidans ve Acidithiobacillus ferrooxidans Bakterileri İçeren Mikrobiyal Gübrenin Şeker Pancarı Verim ve Kalite Değerleri Üzerine Etkisi
AHMET PISKIN

ANKARA

Acidithiobacillus thiooxidans  Acidithiobacillus ferrooxidans  Şeker Pancarı  Kök Verimi  Şeker Varlığı  Acidithiobacillus thiooxidans  Acidithiobacillus ferrooxidans  Şeker Pancarı  Kök Verimi  Şeker Varlığı 
AKıN
Batı Karadeniz Bölgesi Fındık Topraklarının Bor Durumu ve Diğer Toprak Özellikleri ile Aralarındaki İlişkiler
ALPER AKıN , Fatih Cengiz  Aygül

GUBRETAS

Bor  bitki besleme  fındık  toprak özellikleri 
KOZAK OZDEMIR
Bazı Bitkilerin Aeroponik Yöntem İle Üretimi
SELDA KOZAK OZDEMIR , Taner  Bozkurt

TEKFEN TARIMSAL ARASTIRMA URETIM VE PAZARLAMA A.S

Aeroponik  Domates  Patates  Süs Bitkileri  Turp 
ACEL
Otomotiv Endüstrisinde Etkin Su Kullanımı ve Su Geri Kazanımına Yönelik Örnek Bir Uygulama
BUSRA ACEL , GÜLÇİN  DENİZ

BURSA ULUDAG

Geri kazanım  otomotiv endüstrisi  su kullanımı  su geri kazanımı 
USLU
Hobi Bahçeleri ve Saksı Bitkisi Yetiştiriciliğinde Kullanımı için Kontrollü Salınımlı Gübrelerin Blok Haline Getirilmesi
RAMAZAN USLU

DOKTOR TARSA TARIM SANAYI VE TICARET A.S

Blok granüller  kontrollü salınımlı gübreler  saksı bitkileri. 
SUTUNC
Tarımsal Peyzajlar: Kazanım mı? Kayıp mı?
HURIYE SIMTEN SUTUNC

SIIRT UNIVERSITY

Tarımsal alan parçalanması  mekânsal planlama  peyzaj yapısı  peyzaj metrikleri  Türkiye. 
TUSUN
Aphidius matricariae (Holiday) (Hymenoptera: Braconidae) in the different temperature and host Aphis gossypii (Glover) and Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae) on Investigation of Some Biological Features
ADNAN  TUSUN , Serdar SATAR

CUKUROVA UNIVERSITESI

Aphis gossypii  Myzus persicae  Aphidius matricariae  Temperature 
AKAN
MARDİN’DE YAYILIŞ GÖSTEREN ENDEMİK GEOFİT TÜRLERİNİN TESPİTİ VE EKOTURİZMDE DEĞERLENDİRİLMESİ
HASAN  AKAN , Mehmet Maruf  Balos

HARRAN UNIVERSITESI

Mardin  Geofit  Ekoturizm 
ORUC
Tarımdan Gıdaya Hammadde Aktarımında Tarım Çevre İlişkisi
NAZMI ORUC

MEMBER OF SOIL SCIENCE SOCIETY OF TURKEY

Zeytinyağı Karasu 
HEPAKSOY
Meyve Kalitesi Üzerine Ekolojinin Etkisi
SERRA HEPAKSOY , Züleyha Çelik

EGE

Kiraz  0900 Ziraat  Kemalpaşa  Kalite 
OZKUL
İn vitro Mikroçoğaltım ve Günümüzdeki Gelişmeler
MERVE  OZKUL , Serra Hepaksoy

INCIR ARASTIRMA ENSTITUSU

Doku kültürü  besin ortamı  biyoreaktör  plantform  setis 
OZKUL
İncirde Taç Yönetim Tekniklerinin Geliştirilmesi
MEHMET  OZKUL , Aytekin Belge , Mesut Özen , Serra Hepaksoy

INCIR ARASTIRMA ENSTITUSU

Ficus carica L.  budama  terbiye sistemi  verim  kalite. 
TOPAKLI
ZEYTİNDE ÇİÇEK MORFOLOJİSİ ve DÖLLENME MEKANİZMASI
FIRUZE TOPAKLI , Murat Özaltaş , Mehmet Ulaş , Serra Hepaksoy

Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü

olea europaea  tozlanma  kısırlık  verim  uyuşmazlık 
CIGDEM
Zeytinde Alternans ve Kimyasal Seyreltme Uygulamaları
ZEKERIYA CIGDEM , Meltem Ayaz

Bornova zeytincilik araştırma enstitüsü

Zeytin  alternans  periyodisite  kimyasal seyreltme  derleme 
INCESU
Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Lane Late Göbekli Portakalının Kıbrıs Ekolojik Koşullarındaki Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
MERAL INCESU , Berken Çimen , Bilge Yılmaz , Turgut Yeşiloğlu

CUKUROVA UNIVERSITESI

Anaç  ekoloji  meyve kalitesi  verim 
ERKAN
Bahçe Ürünlerinde Kayıplar ve Nedenleri
MUSTAFA ERKAN

AKDENIZ UNIVERSITESI

ATAR
Tarım Öğretiminin Geleceği
HASAN HUSEYIN ATAR

ANKARA UNIVERSITESI

SEFEROGLU
Manisa- Akhisar Çamönü (Karasonya) Bölgesinde Kışlık Marul ve Soğan Yetiştirilen Seralarda Kullanılan Su Örneklerinin Kimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi ve Bitkilerin Beslenme Durumuna Etkisi
SAIME SEFEROGLU , Saime  SEFEROĞLU

AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITESI ZIRAAT FAKULTESI

Kongre Sunum Programı

1.Oturum (Online)
9.10.2021

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Serra HEPAKSOY
Oturum Teması : Invited Speakers


 • 09:45:00-10:15:00  HASAN HUSEYIN ATAR  Tarım Öğretiminin Geleceği  (ANKARA UNIVERSITESI)
 • 10:15:00-10:45:00  NEVZAT  BIRISIK  Tarım 4.0; Tarımda Dijital Teknoloji ve Yeni Nesil Mekanizasyon Çalışmaları  (TAGEM)
 • 10:45:00-11:15:00  MUSTAFA ERKAN  Bahçe Ürünlerinde Kayıplar ve Nedenleri  (AKDENIZ UNIVERSITESI)
2.Oturum (Online)
9.10.2021

Oturum Başkanı : Doç. Dr. Meral İNCESU
Oturum Teması : 2


 • 11:30:00-11:45:00  ALPER AKıN  Batı Karadeniz Bölgesi Fındık Topraklarının Bor Durumu ve Diğer Toprak Özellikleri ile Aralarındaki İlişkiler  (GUBRETAS)
 • 11:45:00-12:00:00  AHMET PISKIN  Acidithiobacillus thiooxidans ve Acidithiobacillus ferrooxidans Bakterileri İçeren Mikrobiyal Gübrenin Şeker Pancarı Verim ve Kalite Değerleri Üzerine Etkisi  (ANKARA)
 • 12:00:00-12:15:00  NAZMI ORUC  Tarımdan Gıdaya Hammadde Aktarımında Tarım Çevre İlişkisi  (MEMBER OF SOIL SCIENCE SOCIETY OF TURKEY)
 • 12:15:00-12:30:00  HASRET BAS  Türkiye’de Ege Denizi Kıyılarından Toplanan Laurencia pyramidalis Makroalginden Protein Ekstraksiyonunun Merkezi Kompozit Dizayn ile Yanıt Yüzey Metodolojisi Kullanarak Ekstraksiyonunun Optimizasyonu: Ön Çalışma  (AKSARAY UNIVERSITESI)
 • 12:30:00-12:45:00  RAMAZAN USLU  Hobi Bahçeleri ve Saksı Bitkisi Yetiştiriciliğinde Kullanımı için Kontrollü Salınımlı Gübrelerin Blok Haline Getirilmesi  (DOKTOR TARSA TARIM SANAYI VE TICARET A.S)
 • 12:45:00-13:00:00  SERRA HEPAKSOY  Meyve Kalitesi Üzerine Ekolojinin Etkisi  (EGE)
3.Oturum (Online)
9.10.2021

Oturum Başkanı : Doç. Dr. Saime SEFEROĞLU
Oturum Teması : 3


 • 13:30:00-13:45:00  ADNAN  TUSUN  Aphidius matricariae (Holiday) (Hymenoptera: Braconidae) in the different temperature and host Aphis gossypii (Glover) and Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae) on Investigation of Some Biological Features  (CUKUROVA UNIVERSITESI)
 • 13:45:00-14:00:00  AKIDE OZCAN  Türkiye Badem Fidan Üretimi Değerlendirilmesi   (KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITESI)
 • 14:00:00-14:15:00  SELDA KOZAK OZDEMIR  Bazı Bitkilerin Aeroponik Yöntem İle Üretimi   (TEKFEN TARIMSAL ARASTIRMA URETIM VE PAZARLAMA A.S)
 • 14:15:00-14:30:00  HASAN  AKAN  MARDİN’DE YAYILIŞ GÖSTEREN ENDEMİK GEOFİT TÜRLERİNİN TESPİTİ VE EKOTURİZMDE DEĞERLENDİRİLMESİ  (HARRAN UNIVERSITESI)
4.Oturum (Online)
9.10.2021

Oturum Başkanı : Doç. Dr. Özhan ŞİMŞEK
Oturum Teması : 4


 • 14:30:00-14:45:00  MERVE  OZKUL  İn vitro Mikroçoğaltım ve Günümüzdeki Gelişmeler  (INCIR ARASTIRMA ENSTITUSU)
 • 14:45:00-15:00:00  MEHMET  OZKUL  İncirde Taç Yönetim Tekniklerinin Geliştirilmesi  (INCIR ARASTIRMA ENSTITUSU)
 • 15:00:00-15:15:00  FIRUZE TOPAKLI  ZEYTİNDE ÇİÇEK MORFOLOJİSİ ve DÖLLENME MEKANİZMASI  (Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü)
 • 15:15:00-15:30:00  MERAL INCESU  Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Lane Late Göbekli Portakalının Kıbrıs Ekolojik Koşullarındaki Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi  (CUKUROVA UNIVERSITESI)
 • 15:45:00-16:00:00  ZEKERIYA CIGDEM  Zeytinde Alternans ve Kimyasal Seyreltme Uygulamaları  (Bornova zeytincilik araştırma enstitüsü)
5.Oturum (Online)
9.10.2021

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ
Oturum Teması : 5


 • 16:00:00-16:15:00  SEMA KALE CELIK  ESTIMATION OF WHEAT YIELD USING FAO-AQUACROP (VER. 6.1) MODEL UNDER DIFFERENT IRRIGATION, SALINITY AND SOWINGDATE SCENARIOS  (APPLIED SCIENCE UNIVERSITY OF ISPARTA)
 • 16:15:00-16:30:00  BUSRA ACEL  Otomotiv Endüstrisinde Etkin Su Kullanımı ve Su Geri Kazanımına Yönelik Örnek Bir Uygulama  (BURSA ULUDAG)
 • 16:30:00-16:45:00  KURSAT AKSOY  Seydisuyu Havzasında CBS Destekli Peyzaj Envanter ve Karakter Analizi Çalışması  (ESKISEHIR TEKNIK UIVERSITESI)
 • 16:45:00-17:00:00  HURIYE SIMTEN SUTUNC  Tarımsal Peyzajlar: Kazanım mı? Kayıp mı?  (SIIRT UNIVERSITY)
 • 17:15:00-17:30:00  SAIME SEFEROGLU  Manisa- Akhisar Çamönü (Karasonya) Bölgesinde Kışlık Marul ve Soğan Yetiştirilen Seralarda Kullanılan Su Örneklerinin Kimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi ve Bitkilerin Beslenme Durumuna Etkisi  (AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITESI ZIRAAT FAKULTESI)
...

57

KONGRE

...

2831

YAZAR

...

3622

KULLANICI

...

1177

ÖZET

Bültenimize Abone Olun

Tüm hakları Saklıdır © Ant Özet, 2022